LPG a ekologie

  • Dnes už není otázka, jakým autem jezdíme, ale na jakou pohonnou směs.
  • Co děláme proto, abychom nezatěžovali životní prostředí zplodinami výfukových plynů?
  • Co děláme proto, abychom našim dětem předali lepší, čistější svět?
  • Ano, i my můžeme přispět k lepšímu životnímu prostředí. Volba je před námi. Volte auto na plyn. Vyberte si takovou montážní firmu, která je schopná provést kvalitní přestavbu při dodržení ekologických i technologických parametrů vozidla, při maximální bezpečnosti zařízení.
  • Je ekologický, protože hoří ekologičtěji než benzín. Ve výfukových plynech složky NOX představují pouze 20% oproti benzínu, kysličník uhličitý CO2 je nižší o 15% a nespálené HC představují zhruba polovinu jako při provozu na benzín. Hodnoty CO lze považovat za nulové . Přitom zplodiny LPG, s přijatelnějším chemickým složením jsou snadněji odbouratelné i při nižší teplotě katalyzátoru. Tím pádem je katalyzátor zatěžován méně.
  • V dnešním, rychle se měnícím světě bychom měli klást větší důraz na rodinné a vlastní výdaje. Pokud se nedokážete přizpůsobit rostoucím cenám benzínu, tak se poohlédněte po lepším, levnějším řešení.
  • Je bezpečný. Všechna námi montovaná zařízení odpovídají legislativním předpisům a certifikátu ISO 9001. Z hlediska bezpečnosti jsou předpisy na zařízení mnohem přísnější než u dílů benzínového motoru. Jako příklad lze uvést, že nádrže jsou vyráběny ve schválených rozměrech a z oceli, oproti tomu jsou nádrže na benzín často z plastu.